thuc hien cc Ca lâm sàng thần kinh ngoại biên-2018

Ca lâm sàng thần kinh ngoại biên-2018

Bệnh nhân nam, 51 tuổi, tiền căn K dạ dày đã phẩu thuật và xạ trị, nhập viện 5/11/2018 vì tê tứ chi + đau nhức 2 chi dưới. Bệnh diễn tiến mạn tính trên 3 tháng

Khám ghi nhận:

Triệu chứng cơ năng:

    - Tê tứ chi

     - Đau nhức 2 chân(Đau nhiều khớp gối 2 bên)

Triệu chứng thực thể:

    - Yếu tứ chi, mềm, mạn tính, đối xứng, chân> tay, ngọn> gốc

    - Giảm cảm giác nông sâu tứ chi

    - Tăng cảm giác từ bàn chân đến gối hai bên

Tiếp cận chẩn đoán

1.Vị trí tổn thương ?

      - thần kinh ngoại biên hay trung ương?

      - tknb: một dây? một dây nhiều vị trí ? Đa dây? Đa rể dây thần kinh?, thần kinh vận động nhiều vị trí? Đối xứng hay không đối xứng? mãn hay cấp, khỏi-tái phát,

      - vận động, cảm giác , tự động hay hổn hợp? Sợi lớn hay sợi nhỏ?

      - neuropathy? neuronopathy? Dorsal root ganglionopathy? Mất myelin? Sợi trục?

2 Nguyên nhân? (xem tiếp)