thuc hien cc Guidelines điều trị xuất huyết dưới nhện do phình mạch

Guidelines điều trị xuất huyết dưới nhện do phình mạch

Xuất huyết dưới nhện do phình mạch rất phổ biến và gây tàn phế nặng nề, ảnh hưởng trên 30.000 người mỗi năm tại Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong 45%, để lại bệnh tật trầm trọng đối với những người còn sống sót.

Những khuyến cáo sau đây tóm tắt những bằng chứng tốt nhất cho điều trị bệnh nhân xuất huyết dưới nhện do vỡ phình mạch (tiếp theo)