thuc hien cc Guidelines điều trị xuất huyết não tự phát (2015)

Guidelines điều trị xuất huyết não tự phát (2015)

Xuất huyết não tự phát, không do chấn thương (Spontaneous, nontraumatic intracerebral hemorrhage (ICH)) là nguyên nhân gây tử vong và bệnh tật quan trọng trên toàn thế giới. Điều trị tốt nội khoa ảnh hưởng trực tiếp đến tử vong và bệnh tật ICH, trước khi tìm được điều trị đặc hiệu. Điều trị tấn công toàn diện liên quan trực tiếp đến tử vong của bệnh.

Guidelines này được cập nhật từ guidelines năm 2010 AHA/ASA.

(xem tiếp)