thuc hien cc ca lâm sàng thần kinh ngoại biên do di truyền

ca lâm sàng thần kinh ngoại biên do di truyền

Họ và tên: PHAN THỊ T.....Sinh năm: 1968 ( 48 tuổi ). Giới: Nữ

Địa chỉ: Phước Hòa, Tân Thành, BR- VTàu

Nghề nghiệp: nôi trợ.

Nhập viện: 11h 45 ngày  06/ 01/ 2016

Thuận tay phải

Lý do vào viện: mệt

Bệnh sử (tóm tắt)

BN nữ, 48 tuổi, nhập viện vì mệt.

Qua khai thác bệnh sử, tiền căn và thăm khám lâm sàng :

Bệnh cảnh khởi phát mạn tính

+ choáng váng liên quan tư thế

+ buồn nôn, nôn khi ăn

+ Tiêu lỏng, sệt kéo dài

+ Tiểu lắt nhắt, tiểu không hết

+ Tê châm chích kiểu mang găng đi vớ

Thăm khám

+ Yếu tứ chi ngọn chi > gốc chi

+ Teo cơ, rung giât bó cơ

+ Mất pxgc 2 chân

+ Giảm cảm giác nông kiểu mang găng đi vớ

+ Tụt huyết áp tư thế

TIỀN CĂN: gia đình có nhiều người cùng có bệnh tương tự, ở cả nam và nữ

Chẩn đoán

Bệnh lý thần kinh ngoại biên: đa dây thần kinh

1.Tổn thương sợi trục, sợi nhỏ
2.Sợi vận động, cảm giác và tự động

Nguyên nhân  HSAN III

Chẩn đoán phân biệt CMT

Cần xác định test DNA (tiếp theo)