thuc hien cc ca lâm sàng nhìn đôi

ca lâm sàng nhìn đôi

 BN nam 65 tuổi nhập cấp cứu vì nhìn đôi. Tiền căn đái tháo đường, tăng huyết áp đang dùng thuốc insulin và enalapril

Khám HA 160/90mmHg, thị lực mắt trái giảm nhẹ, đồng tử giãn 4mm, sụp mi trái, mắt trái nhìn xuống dưới và ra ngoài

Câu hỏi:Khám và chẩn đoán phân biệt nhìn đôi ở cấp cứu ?(tt)

Test che và không che(test cover and uncover) video

Hirschberg test video

Maddox rod video