thuc hien cc tổn thương xoang hang+đỉnh hốc mắt

tổn thương xoang hang+đỉnh hốc mắt

Bệnh nhân: ĐOÀN VĂN Đ, nam, 43 tuổi, dân tộc Kinh, Thuận tay phải. Nghề nghiệp: nông dân, Địa chỉ:  Đắc Lắc

Nhập viện: 10h 07/11/2013

Lý do vào viện : Sưng đau hốc mắt (T)

Bệnh sử:

Khoảng một năm nay, BN thường xuyên bị sụp mi (T), sụp mi không thay đổi trong ngày, kèm nhìn đôi, sưng đau hốc mắt (T) âm ỉ liên tục, không đỏ mắt. BN khám BS mắt tư nhân với chẩn đoán và điều trị không rõ à có giảm nhưng tái đi tái lại nhiều lần.

Cách nhập viện 3 tuần, BN lại sụp mi, nhìn đôi, sưng đau hốc mắt (T) à nhập viện khoa Nội thần kinh BVCR với chẩn đoán Viêm xoang hang (T), điều trị Medisolon 16mg 3v. Xuất viện về nhà nhưng các triệu chứng trên không cải thiện. Cách nhập viện 2 ngày, BN sưng đau nhiều hốc mắt (T), ù tai (T) .

Tiền sử bản thân, gia đình bình thường

Thăm khám: M: 84 lần/phút, HA: 100/60 mmHg, to: 37độ C , NT: 20l/p.

Mắt (T) sưng nhẹ, đau, không âm thổi

Bệnh nhân tỉnh, hợp tác, chức năng thần kinh cao cấp bình thường.

Thị lực, thị trường 2 bên bình thường

Dây II, III, IV, VI: Mắt (T): sưng mi mắt,  Đồng tử 4mm, tròn,PXAS trực tiếp (-), đồng cảm (-).Giới hạn vận nhãn toàn bộ

Mắt (P):Không sụp mi, Đồng tử 2,5mm, tròn.  PXAS: trực tiếp (+), đồng cảm (+).Vận nhãn các hướng bình thường

Dây V:Giảm cảm giác sờ, đau thuộc vùng chi phối dây V1, V2 (T)

Các dây TK sọ khác : bình thường

Vận động, cảm giác, các chức năng TK khác bình thường

Tóm tắt:

Bệnh nhân nam, 43 tuổi, nhập viện vì sưng đau hốc mắt (T)

Bệnh 1 năm, tái phát nhiều lần.

Liệt các dây sọ (T): III, IV, VI, giảm cảm giác nông thuộc vùng chi phối V1, V2(T)

  1. Chẩn đoán vị trí tổn thương?
  2. Cận lâm sàng cần thiết giúp chẩn đoán ? (tt)

 

 

            

             

               

  

    

 

    

    

 

 

 

          

             

             

 

    

    

-