Ca lâm sàng-thần kinh-mắt

ca lâm sàng giảm thị lực đột ngột

2017-05-23

BN  nam, 38 tuổi, thợ hồ, TP. HCM Nhập viện ngày: 28/12/2016 LDNV :  nhìn mờ Cách nhập viện 2,5 tháng , Bn nhìn mờ  mắt T . Một tuần sau thì nhìn mờ cả mắt P, nhìn mờ ngày càng tăng dần, bn không thể chạy xe được , không đi làm được , bn đi khám và điều trị nhiều nơi tình trạng...

Đọc thêm