Cận lâm sàng-hình ảnh học

Chẩn đoán cận lâm sàng các bệnh lý thần kinh(phần 2)

2014-12-04

Thăm dò thần kinh được thực hiện tùy thuộc vào tình huống lâm sàng và chẩn đoán, mục đích: 1.Xác định chẩn đoán 2.Tiên lượng bệnh 3.Hướng dẫn điều trị 4.Theo dõi tiến triển bệnh   Bao gồm: A.Xét nghiệm sinh hóa - tế bào B.Khảo sát sinh lý: đánh...

Đọc thêm