thuc hien cc

Chẩn đoán cận lâm sàng các bệnh lý thần kinh(phần 2)

Thăm dò thần kinh được thực hiện tùy thuộc vào tình huống lâm sàng và chẩn đoán, mục đích:

1.Xác định chẩn đoán
2.Tiên lượng bệnh
3.Hướng dẫn điều trị
4.Theo dõi tiến triển bệnh
 

Bao gồm:

A.Xét nghiệm sinh hóa - tế bào

B.Khảo sát sinh lý: đánh giá chức năng

C.Khảo sát hình ảnh: đánh giá cấu trúc (tiếp theo)