Cấp cứu thần kinh-đánh giá bệnh nhân

Tiếp cận bệnh nhân thần kinh

2014-12-30

Hiện nay các tiến bộ  trong chẩn đoán hình ảnh giúp hiểu biết nhiều về chức năng thần kinh. Tiếp cận bn thần kinh đòi hỏi người thầy thuốc phải giải thích các hiện tượng đơn giản nhất của bệnh trên cơ sở:      -     tổn thương ở đâu?      -    ...

Đọc thêm

Tiếp cận bệnh nhân thay đổi ý thức và hôn mê

2014-09-08

Hôn mê là 1 tình trạng mất sự đáp ứng, mô tả những đáp ứng của bệnh nhân với những kích thích mức độ khác nhau rất quan trọng. Thang điểm hôn mê Glasgow (GCS) rất có giá trị tiên lượng bệnh ở những bệnh nhân chấn thương vùng đầu và dễ dàng trong sử dụng trên lâm...

Đọc thêm

Tiếp cân bệnh nhân rối loạn ý thức

2014-06-02

Ổn định chức năng sinh tồn như huyết áp và oxy (A,B,C) Hỏi bệnh sử ngắn gọn và thăm khám Giử đường tĩnh mạch và làm các xét nghiệm Điều trị nguyên nhân               1.Cung cấp oxy 2.Thiamine tĩnh mạch (ít nhất 100 mg) 3.Tĩnh mạch 50% dextrose in water (25g) 4.Naloxone...

Đọc thêm