Chức năng thần kinh cao cấp-Bệnh lý

Khám chức năng thần kinh cao cấp-bệnh lý

2014-09-06

  Mức độ tỉnh táo, sự chú ý và hợp tác Mức độ ý thức bị ảnh hưởng nặng nề trong tổn thương cấu trúc lưới ở thân não, và trong trường hợp có những sang thương ở 2 bên đồi thị hay bán cầu đại não. Nó cũng có thể bị ảnh hưởng ở mức trung bình trong tổn thương một...

Đọc thêm