Chức năng thần kinh cao cấp-Giải phẫu học

giải phẫu chức năng vỏ não

2014-09-01

Giới thiệu: Não bộ gồm có 1.Đại não (cerebrum) hay còn gọi đoan não (telencephalon) là phần lớn nhất và phát triển cao nhất của não người, chiếm 2/3 khối lượng não bộ, nằm ở trên và bao quanh hầu hết các cấu trúc của não bô. Phần ngoài (từ 1,5mm đến 5mm) của đại não được bao...

Đọc thêm

khám thần kinh người lớn

2013-12-17

                                  Phó giáo sư.Tiến sĩ Cao Phi Phong                                 Trường Đại học...

Đọc thêm