Chức năng thần kinh cao cấp-Giải phẫu học

giải phẫu chức năng vỏ não

2014-09-01

Giới thiệu: Não bộ gồm có 1.Đại não (cerebrum) hay còn gọi đoan não (telencephalon) là phần lớn nhất và phát triển cao nhất của não người, chiếm 2/3 khối lượng não bộ, nằm ở trên và bao quanh hầu hết các cấu trúc của não bô. Phần ngoài (từ 1,5mm đến 5mm) của đại não được bao...

Đọc thêm

Giới Thiệu

2013-12-17

                           Phó giáo sư.Tiến sĩ Cao Phi Phong                                 Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ...

Đọc thêm