Đào tạo liên tục

hội chứng parkinson plus cập nhật 2017-18

2015-11-18

 Parkinson’s plus syndromes Hội chứng Parkinson tiến triển nhanh phối hợp triệu chứng rối loạn chức năng thần kinh khác ngoài phạm vi bệnh Parkinson vô căn. (tiếp theo)

Đọc thêm

Viêm tủy thị thần kinh- cập nhật 2017

2015-11-11

1868 – Jean-Martin Charcot mô tả lâm sàng bệnh xơ cứng nhiều nơi(multiple sclerosis) và liên hệ đến chất trắng Eugene Devic là nhà  thần kinh học người Pháp, ông đã mô tả một ca bệnh thần kinh thị hai bên đơn pha (monophasic) và viêm tủy xảy ra liên tiếp nhau. Sau đó Fernand Gault (1873-1936), báo...

Đọc thêm

Giải phẫu lâm sàng tiểu não- CK1-2015

2015-10-13

Tiểu não Vị trí: hố sau, phía sau cầu và hành não, gắn vào thân não bởi 3 cuống: trên giữa và dưới, tạo thành mái não thất IV. Gồm lớp vỏ ngoài cùng, chất trắng là các sợi trục và các nhân trung tâm (tt)

Đọc thêm

thần kinh sọ và thân não

2015-09-23

12 đôi dây tk sọ là một phần của hệ thống tk ngoại biên Số la mã theo thứ tự dây TK sọ gắn vào hệ TKTƯ từ trên xuống  Các dây sọ có thể cảm giác, vận động cả bản thể hay phó giao cảm hay có chức năng hỗn hợp Tài liệu tham khảo bài giảng các dây so và thân...

Đọc thêm

hội chứng tiền đình y 5-cập nhật 2017

2015-09-23

Hệ thống tiền đình gồm nơron trung ương và ngoại biên: - Hệ thống mê đạo và ống bán khuyên • Mê đạo xương • Mê đạo màng • Chu dịch • Nội dịch • Ống bán khuyên • Cầu nang & soan nang (tiếp theo)

Đọc thêm

hội chứng tiểu não y 5 - cập nhật 2017

2015-09-23

Giải phẫu sinh lý tiểu não Vị trí: hố sau, phía sau cầu, hành. Gắn vào thân não bởi 3 cuống: trên giữa và dưới Tạo thành mái não thất IV. Gồm lớp vỏ ngoài cùng, chất trắng là các sợi trục và nhân trung tâm (tiếp theo)

Đọc thêm

Nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu sau đột quỵ cấp

2015-08-01

BN sau đột quỵ nguy cơ cao huyết khối TM sâu (DVT) do bất động và tăng hoạt động tiền huyết khối(prothrombotic) Ferriar mô tả  đầu tiên vào năm 1810  trên chân liệt BN đột quỵ (tt)

Đọc thêm

Hội chứng màng não-cập nhật 2017

2015-06-17

Hội chứng màng não: do nhiều nguyên nhân,  lâm sàng gồm ba nhóm đó là hội chứng kích thích màng não, hội chứng về dịch não tủy và những dấu hiệu tổn thương não. Chẩn đoán là dựa vào sự thay đổi về dịch não tủy, nếu có hội chứng kích thích màng...

Đọc thêm

hội chứng tăng áp lực nội sọ-cập nhật 2017

2015-06-17

Hộp sọ là một cấu trúc cứng có một thể tích cố định. Trong hộp sọ nhu mô não, máu và dịch não tủy, có vai trò trong việc tạo nên áp lực nội sọ. Các quá trình bệnh lý gây tăng thể tích các thành phần trên đều gây nên tăng áp lực nội sọ (TALNS).(tiếp...

Đọc thêm

hội chứng tiểu não

2015-06-17

Tiểu não ở vị trí hố sau, phía sau cầu, hành, gắn vào thân não bởi 3 cuống: trên giữa và dưới, tạo thành mái não thất IV. Gồm lớp vỏ ngoài cùng, chất trắng là các sợi trục và nhân trung tâm. (tt)

Đọc thêm