Đào tạo liên tục

12 đôi dây thần kinh sọ cập nhật 2018-Ỵ5

2018-09-18

Các dây thần kinh sọ là các dây thần kinh tách ra trực tiếp từ não và thân não, đối lập với các dây thần kinh sống tách ra từ tủy sống. . Ở người có tổng cộng 12 đôi dây thần kinh sọ.(xem tiếp)

Đọc thêm

bài giảng thân não cập nhật 2018-Ỵ5

2018-09-18

Thân não: trung não, cầu não và hành não. - Thân não nối liền giữa tủy và não:   + các  đường vận động và cảm giác,   + các bó tiểu não và các bó liên hợp đều đi qua. - Thân não tập trung các trung tâm, một số có liên quan...

Đọc thêm

Các chất dẫn truyền trong hệ thần kinh trung ương-2018

2018-01-16

CÁC CHẤT DẪN TRUYỀN TRONG HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG -  Đại cương nơ-ron, kênh ion, điện thế động và điện thế nghỉ, dẫn truyền qua xi-nap - Chất dẫn truyền thần kinh: lịch sử, định nghĩa và tiêu chuẩn - Cơ chế tác động chất dẫn truyền thần kinh - Phân loại các chất dẫn truyền thần kinh: phân loại và các...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn chẩn đoán NMOSD-cập nhật 2018

2018-01-06

Rối loạn NMO mở rộng (Neuromyelitis Optica spectrum disorders) NMO: hạn chế thần kinh thị và tủy sống, tuy nhiên từ khi Dr Vanda Lennon, Mayo clinic khám phá ra kháng thể aquaporin-4(AQP4) phân loại rộng hơn gọi NMOSD bao gồm bn:    - Đơn độc hay tái phát viêm thị thần kinh test dương tính AQP4-IgG    - Đơn độc hay tái...

Đọc thêm

Điều trị MNOSD-cập nhật 2018

2018-01-06

Điều trị MNOSD Quan điểm hiện nay, với nhận thức rộng hơn về NMOSD, điều trị chuẩn mực dựa trên hàng loạt nghiên cứu hồi cứu và tiền cứu, bao gồm: -  Điều trị tái phát cấp (treatment of acute relapses) -  Tiếp cận phòng ngừa (preventive approaches) -  Điều trị triệu chứng NMOSD (xem tiếp)

Đọc thêm

Viêm tủy thị thần kinh-cập nhật 2018

2018-01-05

Neuromyelitis optica (NMO, bệnh Devic) và Neuromyelitis optica spectrum disorders(NMOSD): rối loạn viêm tủy thị thần kinh mở rộng: + Rối loạn viêm nhiễm nặng hệ thần kinh trung ương + Mất myelin qua trung gian miễn dịch + Tổn thương sợi trục, ưu thế đích tk thị giác và tủy sống (xem tiếp)

Đọc thêm

Test chức năng thần kinh tự động

2017-12-27

Rối loạn chức năng tk tự động có thể xảy ra do các bệnh lý ảnh hưởng đường tk tự động Vai trò thầy thuốc là tìm ra  triệu chứng loạn tk tự động (dysautonomia) Cần xác định nếu triệu chứng thực sự liên hệ hệ tk tự động (xem tiếp)

Đọc thêm

Giải phẫu lâm sàng hệ thần kinh tự động(cập nhật 2018)

2017-12-27

HỆ THẦN KINH TỰ ĐỘNG 1898: J.N. Langley : Autonomic Nervous System (ANS) 1921: chia ANS     -  giao cảm(sympathetic)     -  phó giao cảm(parasympathetic)     -  ruột(enteric) Phân bố thần kinh cho cơ quan mà chức năng thường không kiểm soát có ý thức (voluntary control) Cơ quan tác động(effector)...

Đọc thêm

12 đôi dây thần kinh sọ não

2017-09-18

12 đôi dây thần kinh sọ là một phần của hệ thống thần kinh ngoại biên Số la mã theo thứ tự dây TK sọ gắn vào hệ TKTƯ từ trên xuống  Các dây sọ có thể cảm giác, vận động cả bản thể hay phó giao cảm hay có chức năng hỗn hợp Tài liệu tham khảo cho bài giảng các dây so dành...

Đọc thêm

Thân não

2017-09-18

Thân não bao gồm: não giữa, cầu não và hành não. - Thân não nối liền giữa tủy và não:   + các  đường vận động và cảm giác,   + các bó tiểu não và các bó liên hợp đều đi qua. - Thân não tập trung các trung tâm, một số có liên...

Đọc thêm