Đào tạo liên tục-bệnh lý tủy

Tiếp cận bệnh nhân viêm tủy cắt ngang

2016-04-03

Tóm tắt Chẩn đoán phân biệt viêm tủy cắt ngang cấp (ATM) do viêm nhiễm rất đa dạng, do đó người thầy thuốc cần nắm vững nguyên nhân có khả năng gây bệnh lý tủy cấp, theo dõi, đánh giá và tiếp cận chẩn đoán trên cơ sở bệnh sử, thăm khám và MRI. Lâm sàng, miễn dịch...

Đọc thêm