thuc hien cc Chăm sóc bệnh nhân sống sót sau hồi sức ngưng tim

Chăm sóc bệnh nhân sống sót sau hồi sức ngưng tim (Post-resuscitation care of the cardiac arrest survivor)

 

Ước tính ở Mỹ số ca SCD /năm là 300.000. Tỷ lệ lưu hành ở bất cứ đâu: 35-125/100.000 người, 25% dưới 65 tuổi

Nếu ROSC và nhập viện, trung bình sống sót và xuất viện ở Mỹ 7.9%, Dự hậu tốt bn nhập viện 11-48%, phần lớn bn chết và tổn thương thần kinh nặng vĩnh viễn. Điều trị hạ nhiệt là chăm sóc chuẩn mực ở bn hôn mê sau ngưng tim do rung thất

Khoa học hồi sức tim phổi phát triển nhanh chóng, chúng ta là người thầy thuốc, là người đối phó đầu tiên cần phải cập nhật. žChúng ta phải điều chỉnh thực hành tùy theo y học (tiếp theo)