thuc hien cc Hồi sức não sau ngưng tim(cập nhật 2017)

Hồi sức não sau ngưng tim(cập nhật 2017)

Hồi sức não sau ngưng tim

1.Hội chứng não sau ngưng tim: cơ chế sinh lý bệnh
2.Hạ nhiệt độ bảo vệ chống lại các tổn thương thiếu máu như thế nào?
3.Nêu chỉ định và chống chỉ định trong điều trị hạ nhiệt độ sau ngưng tim
4.Khuyến cáo AHA 2010 và nghiên cứu lâm sàng ấn bản 2013 so với khuyến cáo năm 2005 về đích nhiệt độ điều trị. (What is the status of targeted temperature management (TTM)?)
5.Thực hành: nếu đoán trước dự hậu xấu, xác định tiêu chuẩn thần kinh cho phép rút lui chăm sóc bn hôn mê sau ngưng tim (xem tiếp)