thuc hien cc sinh lý bệnh chóng mặt và các chất dẫn truyền thần kinh

sinh lý bệnh chóng mặt và các chất dẫn truyền thần kinh

Chóng mặt là than phiền thường gặp nhất trong chăm sóc ban đầu, nguyên nhân thứ ba sau đau ngực và mệt mõi(fatigue). Tỷ lệ mắc bệnh gia tăng theo tuổi, tỷ lệ hiện mắc 30% (nghiên cứu cộng đồng).
Nguy cơ suy giảm chức năng và chất lượng sống (tt)