thuc hien cc

Tiếp cận và chẩn đoán chóng mặt cấp

Chóng mặt(dizziness) là một triệu chứng rất thường gặp, và thường khó diễn tả, chóng mặt có nhiều kiểu: chóng mặt kiểu xoay tròn(vertigo), chóng mặt kiểu sắp xỉu(presyncope),chóng mặt kiểu mất thăng bằng và chóng mặt không điển hình (chóng mặt do nguyên nhân tâm lý). Chóng mặt do nhiều nguyên nhân, 40% rối loạn tiền đình ngoại biên, 10% tổn thương tiền đình trung ương ở thân não, 15% do rối loạn tâm thần và 25% do các nguyên nhân khác như sắp xỉu và mất thăng bằng khi đi lại. Chẩn đoán chưa rõ chiếm tỷ lệ 10%. (tt)