Đào tạo liên tục-Đau đầu

Đau do thần kinh

2019-12-06

Đau là cảm giác khó chịu và là trải nghiệm cảm xúc xuất hiện cùng với tổn thương mô thực sự hay tiềm tàng, hoặc được mô tả giống như có tổn thương” (IASP) (xem tiếp)  

Đọc thêm

Cập nhật cơ chế sinh lý bệnh Migraine

2013-12-09

Sự tiến bộ của khoa học trong nhiều thập kỷ qua đã cho phép chúng ta xác định được mối quan hệ giữa đặc điểm lâm sàng migraine và sự thay đổi trong não bộ, cải thiện sự chẩn đoán migraine cũng như nhiều loại đau đầu khác (tt)      

Đọc thêm