thuc hien cc Cập nhật cơ chế sinh lý bệnh Migraine

Cập nhật cơ chế sinh lý bệnh Migraine

Sự tiến bộ của khoa học trong nhiều thập kỷ qua đã cho phép chúng ta xác định được mối quan hệ giữa đặc điểm lâm sàng migraine và sự thay đổi trong não bộ, cải thiện sự chẩn đoán migraine cũng như nhiều loại đau đầu khác (tt)