Đào tạo liên tục-Động kinh

Động kinh kháng trị

2017-03-10

Động kinh kháng trị Dự hậu động kinh được chia 3 nhóm Khỏi tự nhiên(20-30%) : benign epilepsy with centrotemporal spike hay childhood absence Giảm khi dùng thuốc chống động kinh (20-30%) : hầu hết động kinh khu trú, myoclonic juvenile epilepsy syndrome Cơn động kinh tiếp tục tồn tại khi dùng thuốc chống động kinh (30-40%): Động kinh kháng...

Đọc thêm