Điều trị tai biến mạch máu não cấp-ck1 nội tổng quát- cập nhật 2019

Những điểm cần thiết trong điều trị đột quỵ là chăm sóc đa ngành(multi-disciplinary care):

- BN được theo dõi và điều trị tích cực ở đơn vị đột quỵ

- Chuẩn hóa Protocol điều trị đột quỵ cấp

- Phục hồi chức năng sớm bn đột quỵ cấp (xem tiếp)