thuc hien cc Nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu sau đột quỵ cấp

Nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu sau đột quỵ cấp

BN sau đột quỵ nguy cơ cao huyết khối TM sâu (DVT) do bất động và tăng hoạt động tiền huyết khối(prothrombotic)
Ferriar mô tả  đầu tiên vào năm 1810  trên chân liệt BN đột quỵ (tt)