thuc hien cc Hội chứng màng não

Hội chứng màng não-cập nhật 2017

Hội chứng màng não: do nhiều nguyên nhân,  lâm sàng gồm ba nhóm đó là hội chứng kích thích màng não, hội chứng về dịch não tủy và những dấu hiệu tổn thương não. Chẩn đoán là dựa vào sự thay đổi về dịch não tủy, nếu có hội chứng kích thích màng não nhưng dịch não tủy bình thường là phản ứng màng não (tiếp theo)