thuc hien cc hội chứng tăng áp lực nội sọ

hội chứng tăng áp lực nội sọ-cập nhật 2017

Hộp sọ là một cấu trúc cứng có một thể tích cố định. Trong hộp sọ nhu mô não, máu và dịch não tủy, có vai trò trong việc tạo nên áp lực nội sọ. Các quá trình bệnh lý gây tăng thể tích các thành phần trên đều gây nên tăng áp lực nội sọ (TALNS).(tiếp theo)