thuc hien cc hội chứng tiền đình

hội chứng tiền đình

Ở phần xương đá (petrous) của xương thái dương: Mê đạo xương (bony labyrinth). Mê đạo màng(membranous labyrinth): là một đơn vị chức năng của bộ máy tiền đình bao gồm:

      -  ba ống bán khuyên: bên, trước và sau

      -  hai cơ quan sỏi tai (otolith): soan nang và cầu nang (tt)