thuc hien cc hội chứng tiểu não

hội chứng tiểu não

Tiểu não ở vị trí hố sau, phía sau cầu, hành, gắn vào thân não bởi 3 cuống: trên giữa và dưới, tạo thành mái não thất IV.
Gồm lớp vỏ ngoài cùng, chất trắng là các sợi trục và nhân trung tâm. (tt)