thuc hien cc hội chứng tiểu não-2017

Hội chứng tiểu não

Tiểu não

Vị trí: hố sau, phía sau cầu, hành.
Gắn vào thân não bởi 3 cuống: trên giữa và dưới
Tạo thành mái não thất IV.
Gồm lớp vỏ ngoài cùng, chất trắng là các sợi trục và nhân trung tâm.TL tham khảo câp nhật 2017 dành cho năm 3 YHCT.(xem tiếp)