Đào tạo liên tục-lý thuyết CK1-cao hoc-nội trú tk

Thể lưới

2016-10-17

Hệ lưới hay thể lưới - cập nhật 2017 (reticular formation) Định nghĩa: Được tạo bởi một số lượng lớn các neuron, chạy suốt phần trần của thân não (đầu tủy sống đến phần dưới gian não). điều khiển cả thần kinh bản thể và chức năng thực vật  Phát hiện thế kỷ XIX, các nhà sinh lý học bắt đầu...

Đọc thêm

Hệ viền

2016-10-17

Hệ viền-cập nhật 2017 Cấu trúc giải phẫu rìa não, đáy não limbic = bờ, rìa, mép viền, viền Hệ viền: toàn bộ nơ-ron 1.Kiểm soát hành vi cảm xúc 2.Hành động có động cơ (xem tiếp)  

Đọc thêm

Các chất dẫn truyền thần kinh cập nhật -2018

2016-06-18

Đầu thế kỉ 20, các nhà khoa học vẫn cho rằng phần lớn sự liên lạc giữa các xi-náp trong não là do điện. Ramony Cajal (1852–1934) khảo sát mô học phát hiện ra giữa các nơ-ron có một khe hở rộng từ 20 đến 40 nm, ngày nay gọi là khe xi-nap. Sự tồn tại của khe hở này dẫn đến suy đoán rằng...

Đọc thêm

Giải phẫu lâm sàng hệ thần kinh tự động

2016-01-20

Hệ thần kinh tự động- cập nhật 2017 Phân bố thần kinh cho cơ quan mà chức năng thường không kiểm soát có ý thức(voluntary control) Cơ quan tác động(effector) bao gồm tim, cơ trơn và tuyến   Con đường ly tâm(efferent pathway) gồm 2 nơron    -  Nơron 1: thân tế bào nằm trong não và tủy sống     ...

Đọc thêm

hội chứng parkinson plus cập nhật 2017-18

2015-11-18

 Parkinson’s plus syndromes Hội chứng Parkinson tiến triển nhanh phối hợp triệu chứng rối loạn chức năng thần kinh khác ngoài phạm vi bệnh Parkinson vô căn. (tiếp theo)

Đọc thêm

Viêm tủy thị thần kinh- cập nhật 2017

2015-11-11

1868 – Jean-Martin Charcot mô tả lâm sàng bệnh xơ cứng nhiều nơi(multiple sclerosis) và liên hệ đến chất trắng Eugene Devic là nhà  thần kinh học người Pháp, ông đã mô tả một ca bệnh thần kinh thị hai bên đơn pha (monophasic) và viêm tủy xảy ra liên tiếp nhau. Sau đó Fernand Gault (1873-1936), báo...

Đọc thêm

Giải phẫu lâm sàng tiểu não- CK1-2015

2015-10-13

Tiểu não Vị trí: hố sau, phía sau cầu và hành não, gắn vào thân não bởi 3 cuống: trên giữa và dưới, tạo thành mái não thất IV. Gồm lớp vỏ ngoài cùng, chất trắng là các sợi trục và các nhân trung tâm (tt)

Đọc thêm