Chất dẫn truyền thần kinh (cập nhật 2019)

Đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học vẫn cho rằng phần lớn sự liên lạc giữa các xi-náp trong não là do điện.
Ramony Cajal (1852–1934) phát hiện ra giữa các nơ-ron có một khe hở rộng từ 20 đến 40 nm, ngày nay gọi là khe xi-nap
 Năm 1921 nhà dược lí học người Đức Otto Loewi (1873–1961) xác nhận các nơ-ron có thể liên lạc với nhau bằng cách giải phóng các chất hóc học.

(Otto Loewi người đã phát hiện ra  acetylcholine(ACh) chất dẫn truyền thần kinh đầu tiên) (xem tiếp)