thuc hien cc Giải phẫu lâm sàng hệ thần kinh tự động(cập nhật 2018)

Giải phẫu lâm sàng hệ thần kinh tự động(cập nhật 2018)

HỆ THẦN KINH TỰ ĐỘNG

1898: J.N. Langley : Autonomic Nervous System (ANS)

1921: chia ANS

    -  giao cảm(sympathetic)

    -  phó giao cảm(parasympathetic)

    -  ruột(enteric)

Phân bố thần kinh cho cơ quan mà chức năng thường không kiểm soát có ý thức (voluntary control)
Cơ quan tác động(effector) bao gồm tim, mach máu, cơ trơn và  các tuyến...(xem tiếp)