thuc hien cc Tiêu chuẩn chẩn đoán NMOSD-cập nhật 2018

Tiêu chuẩn chẩn đoán NMOSD-cập nhật 2018

Rối loạn NMO mở rộng (Neuromyelitis Optica spectrum disorders)

NMO: hạn chế thần kinh thị và tủy sống, tuy nhiên từ khi Dr Vanda Lennon, Mayo clinic khám phá ra kháng thể aquaporin-4(AQP4) phân loại rộng hơn gọi NMOSD bao gồm bn:

   - Đơn độc hay tái phát viêm thị thần kinh test dương tính AQP4-IgG

   - Đơn độc hay tái phát đợt viêm tủy test dương tính AQP4-IgG (xem tiếp)