thuc hien cc Viêm màng não mãn

Viêm màng não mãn

Viêm màng não mãn

Đặc điểm các hội chứng thần kinh tồn tại > 4 tuần
 
 Kết hợp đáp ứng viêm nhiễm tiếp tục tồn tại trong dịch não tủy(bạch cầu>5/microLitres
 
Triệu chứng có thể hằng định, dao động hay xấu dần
 
Diễn tiến lâm sàng thay đổi nhiều tùy thuộc từng BN (xem tiếp)