thuc hien cc Viêm tủy thị thần kinh-cập nhật 2018

Viêm tủy thị thần kinh-cập nhật 2018

Neuromyelitis optica (NMO, bệnh Devic) và Neuromyelitis optica spectrum disorders(NMOSD): rối loạn viêm tủy thị thần kinh mở rộng:

+ Rối loạn viêm nhiễm nặng hệ thần kinh trung ương

+ Mất myelin qua trung gian miễn dịch

+ Tổn thương sợi trục, ưu thế đích tk thị giác và tủy sống (xem tiếp)