thuc hien cc XUẤT HUYẾT NÃO: Chẩn đoán, tiên lương và điều trị-2017

XUẤT HUYẾT NÃO: Chẩn đoán, tiên lương và điều trị-2017

Xuất huyết não tự phát, không chấn thương là nguyên nhân quan trọng gây bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới
Chăm sóc và điều trị tốt về nội khoa có hiệu lực,tác động trực tiếp đến bệnh tật và tử vong  do XHN, ngay cả trước khi tìm được điều trị chuyên biệt
Chăm sóc tích cực toàn diện XHN liên quan trực tiếp đến tử vong của bệnh này
Hướng dẫn điều trị  của AHA-2015 (xem tiếp)