Đào tạo liên tục-Lý thuyết Y5

12 đôi dây thần kinh sọ cập nhật 2018-Ỵ5

2018-09-18

Các dây thần kinh sọ là các dây thần kinh tách ra trực tiếp từ não và thân não, đối lập với các dây thần kinh sống tách ra từ tủy sống. . Ở người có tổng cộng 12 đôi dây thần kinh sọ.(xem tiếp)

Đọc thêm

bài giảng thân não cập nhật 2018-Ỵ5

2018-09-18

Thân não: trung não, cầu não và hành não. - Thân não nối liền giữa tủy và não:   + các  đường vận động và cảm giác,   + các bó tiểu não và các bó liên hợp đều đi qua. - Thân não tập trung các trung tâm, một số có liên quan...

Đọc thêm

12 đôi dây thần kinh sọ não

2017-09-18

12 đôi dây thần kinh sọ là một phần của hệ thống thần kinh ngoại biên Số la mã theo thứ tự dây TK sọ gắn vào hệ TKTƯ từ trên xuống  Các dây sọ có thể cảm giác, vận động cả bản thể hay phó giao cảm hay có chức năng hỗn hợp Tài liệu tham khảo cho bài giảng các dây so dành...

Đọc thêm

Thân não

2017-09-18

Thân não bao gồm: não giữa, cầu não và hành não. - Thân não nối liền giữa tủy và não:   + các  đường vận động và cảm giác,   + các bó tiểu não và các bó liên hợp đều đi qua. - Thân não tập trung các trung tâm, một số có liên...

Đọc thêm

thần kinh sọ và thân não

2015-09-23

12 đôi dây tk sọ là một phần của hệ thống tk ngoại biên Số la mã theo thứ tự dây TK sọ gắn vào hệ TKTƯ từ trên xuống  Các dây sọ có thể cảm giác, vận động cả bản thể hay phó giao cảm hay có chức năng hỗn hợp Tài liệu tham khảo bài giảng các dây so và thân...

Đọc thêm

hội chứng tiền đình y 5-cập nhật 2017

2015-09-23

Hệ thống tiền đình gồm nơron trung ương và ngoại biên: - Hệ thống mê đạo và ống bán khuyên • Mê đạo xương • Mê đạo màng • Chu dịch • Nội dịch • Ống bán khuyên • Cầu nang & soan nang (tiếp theo)

Đọc thêm

hội chứng tiểu não y 5 - cập nhật 2017

2015-09-23

Giải phẫu sinh lý tiểu não Vị trí: hố sau, phía sau cầu, hành. Gắn vào thân não bởi 3 cuống: trên giữa và dưới Tạo thành mái não thất IV. Gồm lớp vỏ ngoài cùng, chất trắng là các sợi trục và nhân trung tâm (tiếp theo)

Đọc thêm