thuc hien cc 12 đôi dây thần kinh sọ cập nhật 2018-Ỵ5

12 đôi dây thần kinh sọ cập nhật 2018-Ỵ5

Các dây thần kinh sọ là các dây thần kinh tách ra trực tiếp từ não và thân não, đối lập với các dây thần kinh sống tách ra từ tủy sống. . Ở người có tổng cộng 12 đôi dây thần kinh sọ.(xem tiếp)