thuc hien cc 12 đôi dây thần kinh sọ não

12 đôi dây thần kinh sọ não

12 đôi dây thần kinh sọ là một phần của hệ thống thần kinh ngoại biên Số la mã theo thứ tự dây TK sọ gắn vào hệ TKTƯ từ trên xuống  Các dây sọ có thể cảm giác, vận động cả bản thể hay phó giao cảm hay có chức năng hỗn hợp Tài liệu tham khảo cho bài giảng các dây so dành cho sinh viên Ỵ 5 và sau đại học có cập nhật 2017...(xem tiếp)