thuc hien cc hội chứng tiểu não

hội chứng tiểu não y 5 - cập nhật 2017

Giải phẫu sinh lý tiểu não

Vị trí: hố sau, phía sau cầu, hành.
Gắn vào thân não bởi 3 cuống: trên giữa và dưới
Tạo thành mái não thất IV.
Gồm lớp vỏ ngoài cùng, chất trắng là các sợi trục và nhân trung tâm (tiếp theo)