thuc hien cc

thần kinh sọ và thân não

12 đôi dây tk sọ là một phần của hệ thống tk ngoại biên
Số la mã theo thứ tự dây TK sọ gắn vào hệ TKTƯ từ trên xuống
 Các dây sọ có thể cảm giác, vận động cả bản thể hay phó giao cảm hay có chức năng hỗn hợp
Tài liệu tham khảo bài giảng các dây so và thân não, cập nhật 2016, (xem tiếp)