thuc hien cc Thân não

Thân não

Thân não bao gồm: não giữa, cầu não và hành não.

- Thân não nối liền giữa tủy và não:

  + các  đường vận động và cảm giác,

  + các bó tiểu não và các bó liên hợp đều đi qua.

- Thân não tập trung các trung tâm, một số có liên quan tới sự sống (nhịp tim, nhịp thở...). Hầu hết là các nhân dây thần kinh sọ và đặc biệt cấu tạo lưới. Tài liệu cập nhật 2017 dành cho SV Y 5 và sau đại học (xem tiếp)