Đào tạo liên tục-mất myelin

Vai trò MRI trong chẩn đoán và điều trị MS

2014-11-10

Trên 95% bệnh nhân MS có bất thường chất trắng T2-weighted, trên 15 lần khi có dấu hiệu lâm sàng mới.Hình ảnh chẩn đoán không cần khi bn có tiền sử bệnh tái phát và nhiều vị trí tổn thương. Chủ yếu khảo sát bn chỉ có sang thương đơn độc hay bệnh tiến triển một vị trí MRI nhạy...

Đọc thêm