Đào tạo liên tục-Rối loạn vận động

Rối loạn vận động

2014-10-13

Nhận thức tổng quát Rối loạn vận động bao gồm một nhóm bệnh và hội chứng ảnh hưởng đến khả năng tạo ra và kiểm soát vận động.Cả vận động quá mức hay vận động tự chủ hay một ít tự động, không liên quan yếu hay co cứng. Chẩn đoán rối loạn vận động đòi hỏi: - Xác định loại và kiểu...

Đọc thêm