Đào tạo liên tục-sa sút tri tuệ

Sa sút Trí tuệ trong Alzheimer: chẩn đoán và điều trị

2016-06-01

Ước tính 35,6 triệu trên thế giới có SSTT năm 2010, tỉ lệ hiện mắc SSTT tăng gấp đôi mỗi 20 năm và khoảng 115,4 triệu người bị SSTT năm 2050  AD nguyên nhân hàng đầu chiếm 60-70% SSTT, số ca AD ở Mỹ ước tính tăng gấp 3 lần: 13,2 triệu vào năm 2050 (trừ khi có biện pháp điều trị và phòng ngừa) (tiếp...

Đọc thêm

Sa sút trí tuệ

2016-06-01

Các triệu chứng nhận thức thay đổi khi già,  tăng dần quên lãng khi có tuổi, mất nhiều thời gian để suy nghĩ một từ hoặc để nhớ lại tên của một người. Suy giảm nhận thức nhẹ khi quên thường xuyên hơn, quên sự kiện quan trọng: cuộc hẹn hay cam kết xã hội. Bị mất suy nghĩ hay đề tài của các cuộc hội...

Đọc thêm