thuc hien cc Sa sút trí tuệ

Sa sút trí tuệ

Các triệu chứng nhận thức thay đổi khi già,  tăng dần quên lãng khi có tuổi, mất nhiều thời gian để suy nghĩ một từ hoặc để nhớ lại tên của một người. Suy giảm nhận thức nhẹ khi quên thường xuyên hơn, quên sự kiện quan trọng: cuộc hẹn hay cam kết xã hội. Bị mất suy nghĩ hay đề tài của các cuộc hội thoại, sách hay phim ảnh..

Người bị suy giảm nhận thức nhẹ có 50% khả năng tiến triển thành bệnh Alzheimer trong vòng 4 năm kể từ khi chẩn đoán ban đầu. Nhưng không phải người nào bị suy giảm nhận thức nhẹ cũng đều tiến triển thành bệnh Alzheimer (tiếp theo)