thuc hien cc Sa sút Trí tuệ trong Alzheimer: chẩn đoán và điều trị

Sa sút Trí tuệ trong Alzheimer: chẩn đoán và điều trị

Ước tính 35,6 triệu trên thế giới có SSTT năm 2010, tỉ lệ hiện mắc SSTT tăng gấp đôi mỗi 20 năm và khoảng 115,4 triệu người bị SSTT năm 2050
 AD nguyên nhân hàng đầu chiếm 60-70% SSTT, số ca AD ở Mỹ ước tính tăng gấp 3 lần: 13,2 triệu vào năm 2050 (trừ khi có biện pháp điều trị và phòng ngừa) (tiếp theo)