Đào tạo liên tục-thần kinh cơ

Hội chứng nhược cơ

2015-03-11

Hội chứng nhược cơ thường do: 1.Thiếu hụt phóng thích acetylcholine, 2. Sự đáp ứng màng sau xi-nap với acetylcholine hay độ nhạy cổng điện thế kênh sodium. 3. Thay đổi hình thái học các thành phần trước và sau xi-nap hay màng đáy Bệnh sinh chia 2 nhóm (1) Hội chứng nhược cơ bẩm sinh    ...

Đọc thêm

Cơn nhược cơ

2013-12-11

     Cơn nhược cơ là tình trạng đe dọa sự sống, được định nghĩa khi liệt các cơ hô hấp cần phải đặt nội khí quản, liệt các cơ nuốt gây nuốt khó, hít dị vật, biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân có bệnh nhược cơ nặng. Cơn nhược cơ là một cấp cứu cần được chẩn đoán...

Đọc thêm