thuc hien cc Cơn nhược cơ

Cơn nhược cơ

     Cơn nhược cơ là tình trạng đe dọa sự sống, được định nghĩa khi liệt các cơ hô hấp cần phải đặt nội khí quản, liệt các cơ nuốt gây nuốt khó, hít dị vật, biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân có bệnh nhược cơ nặng. Cơn nhược cơ là một cấp cứu cần được chẩn đoán sớm và điều trị tích cực (tt)