thuc hien cc Hội chứng nhược cơ

Hội chứng nhược cơ

Hội chứng nhược cơ thường do:

1.Thiếu hụt phóng thích acetylcholine,

2. Sự đáp ứng màng sau xi-nap với acetylcholine hay độ nhạy cổng điện thế kênh sodium.

3. Thay đổi hình thái học các thành phần trước và sau xi-nap hay màng đáy

Bệnh sinh chia 2 nhóm

(1) Hội chứng nhược cơ bẩm sinh

    (sai sót di truyền ở tiếp hợp thần kinh-cơ )

(2) Hội chứng nhược cơ mắc phải

    (rối loạn do tự miễn và độc chất) (tt)